Dönüşüm Bilim Proje
Eğitime ve Matematiğe Bakış Açımız?

  • Gençlerin hedeflerine ulaşamamalarının nedeni olarak matematiği görmeleri
  • Matematiği başaramadığı için bireylerin mutsuz olması,
  • Matematik alt yapısının ilköğretimde oluşturulması ve matematiği sevdirerek öğretebilme arayışı
  • Matematik korkusunun başaramamaktan kaynaklanması,
  • Matematiği başarmanın gençlerde özgüveni artırması,
  • Matematik öğrenmede karşılaşılan zorlukların ülkemiz genelinde olduğu gibi diğer ülkelerde de olması,
  • Matematik öğretiminin ekonomi ve sanayiye katkısı,