Dönüşüm Bilim Proje
Hakkımızda

8 Aralık 2010 tarihinde tescil edilen yasal markamız ile aynı adı taşıyan “Herkes İçin Matematik” çalışması; yaparak, yaşayarak, matematiğe dokunarak yapılan, tahtasız, tebeşirsiz, bilgisayarsız, testsiz, sınavsız, ödevsiz bir öğrenme modelidir.

2003 yılından beri şekillenmeye başlayan bu öğrenme modelinde, basılı dokümanlarını Nurten ALPASLAN’nın oluşturduğu; fakat henüz yayınlamadığı farklı etkinlikler ve bunların yanı sıra farklı materyaller vardır. Bu etkinlik ve materyaller, hayatın her alanında matematiğin varlığı ile ilişkilendirilmektedir. 

Bu öğrenme modeli, matematiğin sadece ülkemizde değil, farklı ülkelerde de kaygıdan kaynaklanan matematiği anlayamama, yapamama ve bunun sonucu olarak insanların farklı alanlara yönelip hedefledikleri mesleklerden uzaklaşmalarına neden olmalarını, bu durumun da insanların verimliliklerini düşürdüğü için ülke ekonomisine olumsuz yönleri ile yansımakta olduğunun bilinci ile uygulanan bir modeldir. İnsanlar, sevdikleri işlerde mutlu, başarılı ve üretkendir.

 

Her bireyin öğrenme süreci, öğrenme şekli farklı olsa da herkese hedefine ulaşabilecek kadar matematiği doğru öğretebileceğimizi düşünmekteyiz. Hiç kimse hedefine ulaşmak için matematiği engel olarak görmemelidir. Herkes İçin Matematik; Matematiği eğlenceli hale getirerek matematiksel düşünce sistemini geliştiren, dikkat yoğunlaştıran, strateji geliştirme, problem çözme ve tasarım yapabilme becerileri kazandıran, hafıza güçlendiren, soyut düşünceyi geliştiren, zaman içinde kendince hızlı ve seçici okuma alışkanlığı kazandıran (okumak, okuduğunu anlamak, anladığını doğru anlatabilmek; öğrenmek ve başarmak için çok önemlidir), neden sonuç ilişkisi oluşturan, insan ilişkilerinde farkındalık oluşturan,  özgüveni geliştiren farklı bir modeldir.

Bu çalışma için alt yaş sınırı 2,5 (iki buçuk) olup üst yaş için sınır yoktur. Her yaşta, Herkes İçin Matematik çalışması önemlidir.

Her birey ile etkinlikler birebir yapılmakta, öğrenme süreci ve öğrenme şekli farklı olsa da, biz aynı bilgileri öğretip bilgi temelinde özgüvenleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=5F_CwoZDPG4

Herkes için Matematik

https://www.youtube.com/watch?v=5F_CwoZDPG4

Herkes için Matematik